Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne
Usługi Księgowe Tomasz Włodarczyk

         

OfertaUsługi projektowe:

 • instalacje elektryczne wysokoprądowe i niskoprądowe budynków
  • mieszkalnych jednorodzinnych
  • mieszkalnych wielorodzinnych
  • hal magazynowych
  • szkół i przedszkoli
  • przemysłowych
  • usługowych
 • linie kablowe nN i SN
 • stacje transformatorowe SN/nn
 • instalacje fotowoltaiczne
 • instalacje elektryczne wewnętrzne:
  • rozdział energii (rozdzielnie główne i szafy rozdzielcze)
  • instalacje siłowe, gniazd wtykowych
  • instalacje zasilania gniazd wtykowych komputerowych
  • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • instalacje odgromowe wraz z uziomami i połączeniami wyrównawczymi
  • instalacji zasilania gwarantowanego z UPS lub z agregatów prądotwórczych
  • instalacje telewizyjne
  • instalacje domofonowe
  • instalacje telekomunikacyjne
  • instalacje CCTV
  • instalacje alarmowe
 • instalacje elektryczne zasilania stacji bazowych telefonii komórkowych
 • instrukcje współpracy agregatów z sieci energetyczną
 • systemów monitoringu ppoż.
 • systemów ostrzegania i alarmowania
 • systemy łączności radiowej
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • itd.

Usługi projektowe


Nadzór inwestorski
KosztorysowanieNadzór inwestorski:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
 • kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Kosztorysowanie:

Wykonywanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, ofertowych na podstawie dostarczonej dokumentacji.Usługi instalacyjne:

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • Instalacje oświetleniowe
 • Rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze

Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe:

 • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania.
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Pomiary rezystancji izolacji przewodów.
 • Pomiary instalacji odgromowych.
 • Pomiary oświetlenia.

Usługi instalacyjne
Pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe


Kontakt

Dane kontaktowe

 •  Projektowanie i Wykonawstwo Elektryczne
  Usługi Księgowe Tomasz Włodarczyk
 •  Ul. Józwy Butryma 39
  60-177 Poznań
 •   502-088-817
 •  NIP 771-240-87-58
 •  REGON 101664271

Realizacje

TOP